arif itrro

zi radjagh n wourawn arif iditrro imatawn imttawn narham ikhas d-yamarrsan rham tarwa inas khsin sghin days zanzan zanzan rahna sghin ikhamiman mara nankh wdhan inas 3ad ya9imasan nathnin mara zanzan zanzan icharan r3iz wayatmanzi nithnin watha3riman r3iz nagh nachnin saswanth idaman.... azrawi Dam narif