Asefru: Asghad!

Asghad


Isseghd day i wesghad
Ad tesrigh i rwehran ireduu

Teghrusigh di tufrin
Sadu tiri n raxart inu

Tghufigh as I tghufit
Senduqmigh tet d agenfu

Itarri zzay I zmann tirra
Igwar zzay I d surif inu

Twara deg mesuci
Twara deg wezruu

Axmi fesyegh d awaren
Itmuded cek d asefru

Ifessi akid I buhber
Itexs ad ayi yar iyexf inuu

Necc war djigh n hed
War djigh n yexf inu

Tzadjigh I tmurt
Tzadjigh I wseynu

T3iyadegh itefsut
Ira yedjan d raxart inuu

Inid xaf I a tlulluct
Inid a buziyzu

Inid marra min war nnigh
Mara yesqar wesghad inu.


R.EL MARRAKI

massine11 Mon, 03/01/2010 - 09:05
Azul a mayssa negh,
mindam gha inigh a wetcma ij u serfu yajhad swattas
iwaren deg umcan nssen, manayenni yussed zi radjagh n ur
Très poétique , La métaphore s’emploie en poésie.
C'est passionnel. Bravo mayssa bonne continuation.