Tira n rwehran

Min s gharsegh d iglan
Min zzerzegh d itran
Min uyuregh d ibriden
Deg uxarres ihruran

Acewwaf ittsiqsiq
Tmughri days d ighuyyan
Ticri akids teddiq
Deg izubaq msebdan

D necc id ighedren
Zi tayyut ifiran
Hima ad zeryegh temzi
S tewsar izuttan

Uhregh necc uhregh
Zi tira n rwehran
Xafi tmudigh d rfadj
S re3win imedran

Tifras n tira inu
Am tiggaz imezran
Icarden s tadjest
D ususm n yifran

Tteghrusigh d ttaderfit
Zeg usitem isemghan
Zeg unaxi ittextuxen
Di t3eddist imes3an

Ttesrigh asqar nsen
I necc wi dayi ittesran?
Mara zi tisi inu
Udumeghd d iruban

Arbugh tidet inu
D tamnawt x ijiman
Ad tet ntyegh di mani
3ad war yiwid zzman

ka karim

massine11 Mon, 02/15/2010 - 10:12
Tifawin,
Tiens, tiens !!!
je ne m'attendais guère.
Je sens un petit air innoncent familier parmis nous.
Ayuz a tawmat winaruz pour ce poème magnifique qui traduit ton profond sentiment d'identité et d'appartenance .
Bienvenu au club. :-D

mayssa Mon, 03/01/2010 - 23:52

In reply to by Fadma

Uhregh necc uhregh
Zi tira n rwehran
Xafi tmudigh d rfadj
S re3win imedran


ura nec uhragh, maca arnigh rwehran arrigh t yuher sihregh day s rwehran arami yuher.

taghma n iseklan tracca n wawaren d ukemmic n tinawin marra d tubuherya ighedren areqasen izman.

:wako: :cry: :lool: