Hucima d Nador

Hucima d Nador

Tawmat n Hucima d Nada
xsen as imazagan at amsabda
mac har ghattek tag arxada
iwen tinahen su maddada
mac har ghayak u3rar nes
yarabbu di tsuda
mac har ghayak ur nes
tifaqqah xas d raqnada
tasghat nes em wazghat em yida
qa nes taqda iccit u gharda

aqqat day wem ay baghriwan
anhaf abriwan, huma tawmat at nahda
at snem tharyast uriyzim
isi u Mazian d Abed krim
3ammas at wda
ur n Hucima d Nada
3ammas natta ed ibda

Amnoes

Posté par Izri

Paroles