I cem a imma

I cem a imma

i cem yuyuren
tmared d amari
tendared tudart a
war d as tarrid mezri
tejjid ussan inu
ad ddaren anuri
tejjid axxam nnem
ad isseghmi ariri.

I cem ixesyen jar
Tghuyyit d usseghdi
Tejjid asghun a
D azyen n umudvi
Tejjid tarwa nnem
Tefruyun am yejdi.

Tezzudjid rami tuyured
War day trijid ra d araji
War dayd trighid
Ad m d asex d anuji.

I cem yexdvaren idvess
War itessnen afaqi
Tejjid ur inu d ayezzum
War itessen agenfi
Ina yid umi ghar inix yemma
A yemma ina yid umi.


Yura t: Najib zouhri Mons (belgique)

Paroles