Mara texsdayi

Mara Texsed-ayi


mara texsed ayi awid xafi izranmara texsed ayi awid xafi yizran

ucayid ur nnec anweddar jar yitran

sqadayi γa tmura (imkessen) x reεwin

sremed ayi a durjiγ wa qqineγ titawin

taziri texsayi itran d uran inu

rami dayi tennid cem tudart inu

ur nnec rami yendu ur inu itsrayas

tifssuyin ussintid abεa iman deg usuggas

wa ssineγ ca mermi tudfed tudart inu

wa ssineγ maymmi tesfssyed ur inu

ussan dewren d izran tudart tedwer d lγa

ram tafticth nnec deg ur inu tuγat

axmi tuγa wadjiγ waddareγ snnej i tmurt

axmi dayi turid taqessist x tenyart

maca akid ec ur idac uciγ deg fus

am wafar am tiri am yizran yifsus

X2


Transcrite par Mimout

Paroles

Layana (not verified) Fri, 11/14/2014 - 22:35

SALAM alaykoum
j'aimerais apprendre Tarifith est ce que quelqun d'entre vous pourrez m apprendre via le internet ?

mon mail : layannaa@hotmail.fr