Ridart

dim, 2013-12-15 15:20 -- Fadma

Ridart

Fghant id triwriwin
Zeg wazzay n thawat
Cmumsent tmeghrusin
X tafriwin n rirart
Qarsent tcudvadv
X rebput n tzegwart

Ma stidett ….!?
Nigh ad yiri…
D taghenant i tuzegart
Ig dvefsen ticri ynu

Imara tesicer…
Imara tgharwer…
Imara tezughart..?

Jar wemsafad d wemsafad
Cems itt d ijj n ridart.

Mayssa Rachida EL MARRAKI

Paroles: 

Social


© 2005 Imazighen La richesse des productions d'un champ n'est pas à raison de son étendue, mais de sa culture.
Follow in Bloglovin