Wen i yccin tiri nnes

War itzndir uyzzim,
Ur war ytgnfi...
Gguregh ghar tiwecca,
Tafegh din idvnnadvt.
Ayzzim inu ydder,
Itazzer s idammen;
Uhregh ssuysegh awaren,
Netta itadjdjegh, ytxûr!

Abrid inu ynnedv,
Wi d ayi t gha yuyuren?!
Ggurgh s timdffart,
Dat inu nec d deffar!

texsegh ad nnufsregh,
Nec arnnigh tighuniwin!
Carfegh ixf inu nnit,
Nigh twacarfegh?!

Ccigh tiri inu,
War ghari bu tfras,
Ussan teddaregh ten
Am xmi tarrigh amarwas.
Smunigh d iman inu,
Itagi ad ayi imun.
Tmudegh, ifssi…
War tznegfigh nec oemmars.

Ffghegh zeg ixf inu,
Msbdvigh x tisitin:
Ssffraghent tifras inu,
Nigh tarezzant ay d iftwizen;
Tarrant ayi war djigh d nec,
War djigh d wennidven.

D ayujir n yxf inu:
Arezzugh xafi war ay ufigh,
Tegwdegh ad jjumyegh,
Tegwdegh ad ggenfigh,
Tegwedegh ad nnamegh:
Aked wudmawen id ay ggin;
Ad jjegh tidet inu,
Ad zdghegh di tsunawin.Yura t: Mimun Amsbrid (Biljika)
tawiza.net


Paroles