Arzem xaf-i tawwart

Arzem xaf-i tawwart

Mayemmi i day-i tcaferd zeg uDar ?
Nec xsegh ad snegh
Min din awarni reswar ?
Yemma ejj-ayi ad fghegh
Ad ge3degh x idurar
Ad arzugh x tidet
Tenni iru7en tweddar

Ejja-ayi ad sghuyyegh s jhed
Mayemmi i dayi teqqared : Sqar ?
Nec u7regh sqaregh
Minzi kurci iweddar
Xsegh ad 3awnegh uma
Ghar wezra3 d wemjar
A nesmun rmattat
Di rwest n yiyyar
A nfare7, a necDe7
Ghar tziri d uyur
Tammurt ghar-negh attas
Maca war tteDhar
Minzi s wefrad d’usennan
I zi nettat t3emmar

Yallhet, a yayetma !
A neffghet ghar yiyyar
A nqer3et asennan
Ad as newwet x rejdar
Tammurt nnegh d tesba7
Ixes war tte- netar
A tte-nfard, a tte-n7eweD
A tt-nezzu marra d newwar

Fadma Elouariachi