Izweran n Tudarth

IZEWRAN N TUDARTH

Tweddared-ayi
Am tseyneft deg rym;
ArezuY xaf-m
Di mkur aqemmum,
Char tew3ared!
WseY a cem d-ekkseY!

XseY a Cem D-ekkseY
Jar iccar d weysum,
A Cem gweY d arecti
A zzay-m arebiY antun
A cem eggeY d tamedjaht
D rbenet deg weYroum,
A cem eggeT d nsima
I yijdi ad imun,
A zzay-m bniY dsas
N wawar ad iddum,
A cem eggeY deg Firu
d znayar i wadjun
Huma a zzay-m cedheY
Deg weydud amimun
A cem eggeY d ta3edjan
X tqucet n wetmun.
Isem–nnem, a yisem–nnem!
Isem-nnem icuq
Di 3la menkur tammurt;
Char tenuYed
Am rehrar di tzegwaret!
xseY a cem d-eksseY
d tasarut n tewwart,
a cem eggeY d tasedjet
deg yiri n thenjart,
a cem zzuY, d aYemmuy
N tidet deg wur n temmurt,
A tewted izewran
I Ya imenYen di tudart.

Fadma Elouaryachi
Nador 1993


Posté par Izri